آدم روانی می شود

از شدت زیبایت آدم روانی می شود

در آرزوی وصل تو کشتلدرانی می شود

 

حالا که محجوبی چنین دیوانه بازی را ببین

گر پرده افتد از میان جنگ حهانی می شود !

 

حاشا، به عالم یک سحر بی پرده بنمایی نظر

دوران دقیانوسی و گوسفندچرانی می شود

 

ای خوبتر از خوب ها، ای مهتر محبوب ها

ظلمات پیری بعد از این صبح جوانی می شود

 

ای برتر از عقل و شعور، ای نور نور نور نور

از شدت زیبایت آدم روانی می شود !

/ 0 نظر / 76 بازدید