زنگ خطر

چشمان آبیِ تو اگر شعله ور شود

اوضاع ما ز موی تو پیچیده تر شود

 

سندی خروش صایقه چشم های توست

تا مثل آمریکا همه زیر و زبر شود

 

چنگیز اگر  ز نو به جهان قد علم کند

فرهاد وار راهی کوه و کمر شود

 

در نیل چشم های تو موسی به صد عصا

اعجاز را رها کند و غوطه ور شود

 

چشمان آبی تو اگر شعله ور شود

شهری به شور آید و زنگ خطر شود !

 

 

 

/ 0 نظر / 30 بازدید