تعارض

زمین و آسمان ملک خدا است

ولی آدم ز حکمت بی نوا است

من از این بت پرستان در شگفتم

خداشان خفته در موزیی ما است***

ولی ما غافل و هندو چه بیدار

مسلمان در زمین او در سما است

تعارض را ببین در کار دنیا

تفاوت را ببین بی انتها است

اگر تو زنده ی آزاده گیت کو ؟

اگر تو بنده ی عقلت کجا است ؟

از این بیرون نبود احوال مسلم

که در پندار او مکر و ریا است

قیاس از بهر عبرت بود، ورنه

حساب کفر دین از هم جدا است

 

***اشاره به مجسمه ی هشت متری بودا، که در موزه ی شهر دوشنبه خوابیده است.

/ 3 نظر / 24 بازدید
سعادت

سلام عزیز دل.بسیار زیبا وروشن.همیشه گویا بمانی

محمد رضا

زلال در خدمت مادر سلام بر محضر مبارک شما زحمتکش گرامی عرصه ی ادبیّات خدا را هزاران شکر که باز عمری باقیست و از کلام حودجوش و احساس های روان طلائی در سایه ی گرم شما مستفیض و مستفید می باشیم. با احترام فراوان بر نوشیدن چند زلال غنی از احساسهای در آمده از قلوب صاف که بسوی « مادر » جاریست، دعوت هستید. شما هم احساستان را در دو کلمه بیان فرمایید! www.sherezolal100.blogfa.com

شیما شاهسواران احمدی

چون ز بازی فلک خسته و ناکام شدم رو به درگاه خدا کردم و آرام شدم درود بر شما دوست شاعر و بزرگوار شما را خواندم و لذت بردم