فاصله

فاصله بین ما و تو بسیار فرسنگ است
بی تو دلم تنگ است دلم تنگ است دلم تنگ است


ریتم حیات من نفس های عمیق توست
باز آ صدای پای تو سبک خوش آهنگ است


مفهوم دل در فهم عاشق جز محبت نیست
بی عشق عالم وادی پر صخره و سنگ است


فاصله دل هارا به هم نزدیک خواهد کرد
نزدیک بودن را هراسِ فتنه و جنگ است


مغرور هستی نازنین! زود باور و سرکش
پیراهن تنگِ تنت زیبا و صدرنگ است


در سایه زلفت امانم ده، که می ترسم
هر جا که رفتم حیله و تضویر و نیرنگ است


حیران مشو از زخمِ جان و واز سکوت من
عشاق را جانا سکوت و صبر فرهنگ است

 
/ 0 نظر / 54 بازدید