بار نخست

 

بار نخست هر که به سویت نگاه کرد

با ماه بدر چهره تو اشتباه کرد


اما درخش چهره نورانیت صنم

روز هزار شهرنشین را سیاه کرد


هرگز کسی علیه تو دعوا نمی کند

بیهوده است شکوه سر دادگاه کرد


زیرا امیر و قاضی و داور شریک توست

جرم ترا تلافی کس بی گناه کرد


چوپان اگر که ظلم کند گله می رمد

دگر کجا  توان سر خود را پناه کرد؟

 

/ 0 نظر / 36 بازدید