شهر کران


هان ای کران سلسه پیوند ما توی
شالوده ی ز بلخ و سمرقند ما توی

در این دیار بارگه زردُهشت بود
راهی ز نور عقل و خرد تا بهشت بود

این جا منار محتشم برج آتش است
بادش حریر و آب زلالش چه دلکش است

در معبدش سروش سحر چون قرار یافت
پیغام حق برای بشر انتشار یافت

این جا نگار خانه تاریخ تاجیک است
آیات جاویدانه تاریخ تاجیک است

بالای کوه معمن سیمرغ قاف بود
بالای کوه معبد و جای تواف بود

آمو-خروش رود مقدس-نوای توست
خورشید ماه و دره دریا برای توست

یک سو نُسَی ورودی بازار قلعه بود
یک سو جَوَی خزانه اسرار قلعه بود

رُزوَی که باغ و روضه این آشیانه است
از شوکت و شکوه کیانی نشانه است

این جا نماد وحدت دنیا و دین ماست
این جا نشان غیرت و تاج و نگین ماست

این دژ روح سرکش بیدار تاجیک است
همخوانی پیمبر و دادار تاجیک است

زین جا شکوه تخت کیانی فسانه شد
آیات عشق در دل ما جاویدانه شد

این جا کران-شهر سرافراز میهن است
مرواردی نهفته به درواز میهن است

در این دیار آیه فطرت نوشته شد
نظم جدید و تخم محبت سرشته شد!


/ 0 نظر / 100 بازدید