مرغ الهام

دیریست که مرغ الهام

با هوای سیمرغ

با قافلۀ سی مرغ

به کوه قاف سفر کرده است

می ترسم

که این مرغ سرکش

دیگر برنگردد

و من

 در میان این همه آدم

تنها بمانم !

/ 1 نظر / 22 بازدید