خط کشیده اند

نام مرا ز خاطره ها خط کشیده اند

از صحفه ی کتاب شما خط کشیده اند

 

دیگر به یاد کس نرسم چون غریبه ها

زیرا که در زمین و هوا، خط کشیده اند

 

ای خطکشان، پیام مرا می بری، مبر

نام مرا چو در همه جا خط کشیده اند

 

ای کاش، پاک می شدی این خاطرات دهر

تا کس نداند این که چرا خط کشیده اند

 

دنیا قمارخانه ابلیس چشم توست

در راه راست اهل ریا خط کشیده اند

 

صدها صنم ز صورت پیلان کشیده و

چون سائلان به نام خدا خط کشیده اند

 

این روزگار دفتر شاگرد خط خطی است

در هر ورق به محض خطا، خط کشیده اند

/ 1 نظر / 22 بازدید
زبیر هجران

سلام به شاعر فرهیخته خوبی عزیز جان؟ شعر ات خیلی ناز بود نام مرا چو در همه جا خط کشیده اند شاد زی عزیز دل برادر روزگار ات سبز