چشم حیله گر

چشمت همیشه حیله گر و فتنه افگن است

مانند دزد در شب تاریک رهزن است

 

زلفت شبیه دار مدام حلقه می زند

وین حلقه زیب پای من و گردن من است

 

لعلت مثال چشمه درواز خوشگوار

این چشمه شفا ز برای چشیدن است

 

قدت مثال سرو سرافرازی می کند

مارا به زیر سایه سروت نشیمن است

 

ای آفتاب حسن طلوع کن ز بام ما

زیر شعای نور سیاهی مبرهن است

 

صوت صدای پای تو در کوچه های شهر

مثل صدای احمد ظاهر متنتن است

 

بازار عشق مثل تو کالا ندیده است

کالای خوب شهر برای خریدن است !

 

/ 0 نظر / 78 بازدید