بسم الله

 

حسن آغاز ماست بسم الله

بال پرواز ماست بسم الله

 

قوت قلب ما ز قرآن است

فطرت و راز ماست بسم الله

 

مؤمنان را شفا و مهر نجات

مایه ناز ماست بسم الله

 

حکمت و شعر تحفه ازلی است

سر شیراز ماست بسم الله

 

لطف "لا تقنطو" فراوان است

دوست همراز ماست بسم الله

 

ما مسلح به نور ایمانیم

موشک انداز ماست بسم الله

 

وادی عشق پیچ در پیچ است

میر و سرباز ماست بسم الله

 

واعظان را خموشی اولاتر

قصه پرداز ماست بسم الله

 

قفل دل را کلید رمزگشا

روزن باز ماست بسم الله

 

هادی و مرشید و مراد و مرید

شاه درواز ماست بسم الله

 

حافظ و حجت و رؤف و بشیر

فتح و اعجاز ماست بسم الله

/ 2 نظر / 33 بازدید

با سلام در صورت تمایل تبادل لینک کنیم . http://naiserdaiser.mihanblog.com/ http://projectsavr.persianblog.ir/ http://allaboutnetwork.persianblog.ir/

با سلام در صورت تمایل تبادل لینک کنیم . http://naiserdaiser.mihanblog.com/ http://projectsavr.persianblog.ir/ http://allaboutnetwork.persianblog.ir/