نامه به دوست

گل شکفته ی باغ دلم سلام تو بود

هوای تازه ی این خانه از پیام تو بود

شنیده ام، که در آن باغ غنچه می خندد

صدای مرغ سعادت ز پشت بام تو بود

طلوع تازه ی خرشید از سکوت شب است

اگرچه معویِ این نور در کنام تو بود

مرا تحمل و صبر تو عبرت آموز است

چه دولتی است قناعت، که در زمام تو بود

خجسته باد، که این باغ بار ور گردید

معطر است دیگر هر کجا که نام تو بود

/ 2 نظر / 25 بازدید
Abduazim

Khele ole

بصیر

سلام ازمن ناکام برای جمله دوستان قبول دراجمنی دوستان