خدا با کیست؟

در این بازار پرشور دغل بازان خدا با کیست ؟

جنون جهل می جوشد از این میدان، خدا با کیست ؟

 

غریو و فتنه برپا کرده اند در سرزمین عشق

نبرد بی امان عقل با ایمان خدا با کیست ؟

 

یکی "دایش" یکی "جنبش" یکی "انصار" یکی "احرار"

هزاران پرچم سبز است پر افشان،  خدا با کیست ؟

 

همه دعوا، همه غوغا، عجب سر های پرسودا

همه نیز مدعی پیرو قرآن، خدا با کیست ؟

 

چه در مسجد و میخانه چه در معبد و بتخانه

همه از او سخن گویند و از پیمان، خدا با کیست ؟

 

یکی آباد می سازد یکی بنیاد می سازد

یکی بر ما نموده زندگی زندان، خدا با کیست ؟

 

همه تحقیر همه تکفیر همه ترکش همه تکبیر

مسلمانا ! مسلمان می شود قربان خدا با کیست ؟

 

که می گوید به این رهگم حقیقت چیست ای مردم

مسلمانان مسلمانان مسلمانان خدا با کیست ؟

 

/ 1 نظر / 51 بازدید
عبدالستار

عالی و بسیار هم بجا. دستتان درد نکند.