منطق ابرو

امواج شب موی تو شاعرم کرد

منطق دو ابروی تو شاعرم کرد

در سایه ی زلفت چو پناهنده شدم

خورشید بر روی تو شاعرم کرد

/ 0 نظر / 22 بازدید