هوای بادو باران...

 

 هوای دره ودریا و باد و باران است

نوای دلکش بلبل ز باغ جانان است

درخش چشمک مه در فضای مه آلود

نگاه  عاشق آزرده پشت ایوان است

سپیده می دمد اینک ز بامداد فلک

سپید گونه ابا بر سر زمستان است

چیزی میان من و تو همیشه مشترک است

خیال من که چو گیسوی تو پریشان است

اگر ز بلخ بگویم بیا به شیرازم

اگر ز مرو بگویم غرض سفاهان است

در این دکان فلک مشتریت بسیار است

ولی خریدن مال تو غیر امکان است

کسی هوای تو دارد همیشه بی سر و پاست

کسی که داغ تو دارد ز رستگاران است

/ 0 نظر / 27 بازدید