گیر کند

مگذار پرنده در قفس گیر کند

یا عقل سلیم در هوس گیر کند

شکرانه عمر خویش می کن، ورنه

فردا که تکان خوری، نفس گیر کند

/ 2 نظر / 29 بازدید